Tagastus

  1. Tagastusõigus ja raha tagasi garantii

6.1. Täiendava garantiina on Everef OÜ tooteid võimalik tagastada. Kuna tooted on valmistatud kliendi soovidele lähtuvalt, siis on tegu kaupleja poolse täiendava garantiiga ja kehtestatud reeglid erinevad seaduses tavapärasest toote tagastuse protsessist. Vastavalt seadusele ei kuulu tagastamisele kliendi soovide järgi valmistatud tooted. Meie e-pood aga võimaldab tooteid tagastada.

6.2. Kui Klienti ei rahulda Tellitud toode, siis peab ta ühendust võtma hiljemalt 7 päeva jooksul peale toote kätte saamist E-poega ja võimalikult täpselt kirjeldama, millega rahule ei jäädud.

6.3. E-pood püüab pakkuda esmalt võimaliku lahendust pretensiooni käsitlemiseks. Võimalikud lahendused on:

  • uue toote valmistamine ja kliendile toimetamine 
  • Kliendile allahindluse pakkumine tulevasteks ostudeks 
  • Kliendile osaliselt toote summa tagastamine 

6.4. Kui Klienti ei rahulda eelnevalt pakutud lahendused, on tal õigus saada oma tellimuse raha tagasi (edaspidi: Raha tagasi garantii) (tagastavata toote summa, koos Kliendi makstud transpordi kuluga või protsentuaalse osaga transpordi kuludest.

6.5. Raha tagasi garantii alla kuulub kuni 3 samasugust toodet Kliendi tellimuse kohta.

6.6. Raha tagasi garantii kasutamiseks, peab klient:

  • Toote tagastamiseks tuleb saata e-posti teel ( info@arbaitersdesign.com ) teade E-poele ja alles peale kinnituse saamist, et toode võetakse tagasi võib toote tagasi saata.
  • Tagastamisega kaasnevad transpordikulud katab Klient.
  • Tagastatav toode peab olema täiskomplektne ja kasutamata
  • Klient peab arvestama, et kuna tagastatud tooteid enam kasutada ei saa, siis võib E-pood antud tooteid kasutada oma äranägemise järgi ja jagada neid heategevuseks

6.7. Tagastamisel kantakse Kliendile raha tagasi esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 7 pangapäeva jooksul peale toote tagasi jõudmist.

6.8. Raha kantakse üle samale arvelduskontole kust toimus selle laekumine E-poele.

6.9. Juhul kui peale tagastamist ilmneb et tagastus ei vasta Üldtingimustes toodud tingimustele siis raha ei tagastata.